Postavljanje parketa

slide_4

Reparacija parketa

slide_11

Lakiranje, parketa

slide_5

Bajcovanje paketa

slide_16

Sanacija podnih podloga

slide_14